General Data Protection Regulation (GDPR)

ASSA ABLOY er forpligtet til at drive sin virksomhed, som eksisterer over hele verden, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR) kræver, at vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med dets grundlæggende principper for at demonstrere overholdelse af GDPR, og håndtering af personoplysninger på en retfærdig og gennemsigtig måde.

ASSA ABLOY har en kombineret, struktureret og systematisk tilgang til databeskyttelse og opbevaring af data. ASSA ABLOYs globale databeskyttelsesovervågningsprogram er udviklet for at beskytte vores medarbejdere, kunder og forretningspartners personlige data over hele verden. ASSA ABLOY har tildelt ressourcer i hele koncernen, hvis fortsatte fokus er at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder GDPR.

Vi gemmer personoplysninger sikkert ved hjælp af udstyr, der fungerer i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedsstandarder. Hvis der er risiko for enkeltpersoners rettigheder, gennemfører vi risikoanalyser i overensstemmelse med vores standardmetoder.

Vi er opmærksomme på, at databeskyttelseslovgivningen er under konstant udvikling. ASSA ABLOY har investeret betydelige ressourcer for at øge bevidstheden om databeskyttelseslovgivning og at udføre uddannelse relateret til ASSA ABLOYs databeskyttelsesprogram. Vi overvåger løbende udvikling inden for databeskyttelse for at sikre, at vores politikker, processer og procedurer er relevante og passende.

Vi er forpligtet til at sikre god databehandling og investere i langsigtede databeskyttelses- og sikkerhedsløsninger.

For at læse mere om databeskyttelsesforordningen, se EU's officielle erklæringer om GDPR.