L3 og V2N

Hvad er forskellen på V2N & L3?

Hvordan adskiller Yale Doorman L3 sig fra Yale Doorman Classic?

Du skal til at købe en ny digital lås og kommer til at tænke på: hvad er egentlig forskellen på vores nyeste digitale lås Yale Doorman L3 og den tidligere version Yale Doorman Classic? Det gør vi dig klogere på her.

Hvilken sikkerhedsklasse skal din lås have?

Yale Doorman L3

Start med at tage et kig på din forsikringspolice. Hvis der står "specielle låse og alarmkrav" under yderligere krav, skal du have låseklasse 3, tilsluttet alarm osv. Vi anbefaler derfor, at du vælger Yale Doorman L3, der har SSF 3522 låseklasse 3. Kontakt også dit forsikringsselskab for at være helt sikker på, hvad din forsikring kræver. Vurderingen af, hvad der kræves i dit hjem, er individuel og varierer mellem forsikringsselskaber, forsikringsbeløb samt hvor du bor.

Yale Doorman Classic

Yale Doorman Classic har låseklasse 2. Hvis du allerede har en Yale Doorman Classic, gælder dén anmærkning, som låsen havde på købstidspunktet, låseklassen kan ikke ændres med tilbagevirkende kraft. (Læs her mere om låseklasser og Yale Doorman).

[Link til FAQ om dette fra supporten]

Ønsker du at åbne med både Bluetooth® og en app?

Yale Doorman L3

Yale Doorman L3 kan kommunikere direkte med din smartphone på flere måder - via Bluetooth®, når du er tæt på låsen og via Yale Access-appen (eller en af​​vores partnerapps), når du er på afstand. Yale Connect Wi-Fi Bridge forbinder låsen til dit Wi-Fi og appen i din smartphone. Yale Connect Wi-Fi Bridge er inkluderet i købet af Yale Doorman L3.

Yale Dooman Classic

Yale Doorman Classic kan ikke kommunikere med Bluetooth®. I den grundlæggende version er låsen offline og åbnes med en kode eller en nøglebrik. Hvis låsen suppleres med et radiomodul, kan den styres med en app (for eksempel Verisure), og du kan derefter åbne låsen med din smartphone og foretage låseindstillinger fra appen eller via computeren.

Hvor mange koder eller nøglebrikker er nødvendige?

Yale Doorman L3

Med Yale Doorman L3 kan du registrere op til 30 nøglebrikker på en lås og op til 30 unikke brugerkoder. Hver nøglebrik kan registreres til et ubegrænset antal låse, i tilfælde af at du har flere låse. (Hvis du kombinerer L3 med Classic i dit system, begrænses antallet af låse pr. nøglebrik til 6 låse, da dette er det maksimale antal for Classic).

Yale Doorman Classic

Med Yale Doorman Classic kan du maksimalt registrere 10 nøglebrikker på en lås og op til 10 unikke brugerkoder. En nøglebrik kan registreres på maksimalt 6 låse.

Hvor koldt er det om vinteren, der hvor du bor?

Yale Doorman L3

Yale Doorman L3 kan modstå temperaturer ned til -20 grader og op til +60 grader.

Yale Doorman Classic

Yale Doorman Classic kan modstå temperaturer ned til -25 grader og op til +70 grader.

Klimadøre kan være tykkere end almindelige døre, derfor er dørtykkelsen også et parameter, som skal medtænkes.

Er det en smal, tyk eller dobbeltdør?

Yale Doorman L3

Yale Doorman L3 kan anvendes på dørtykkelser fra 40-88 mm uden justering. Hvis låsen installeres af en autoriseret låsesmed, kan vedkommende justere låsen til dørtykkelser op til 100 mm.

Yale Doorman Classic

Yale Doorman Classic kan anvendes på dørtykkelser fra 32-88 mm.

Yale Doorman L3 passer bedst til dobbeltdøre, da den har en lidt slankere profil. For både Yale Doorman L3 og V2N skal den aktive dør altid opfylde samme standard som en enkelt dør, og den passive dør skal kunne låses.

Ønsker du at kunne modtage hjemmeleveringer?

Yale Doorman L3

Yale Doorman L3 er "In-home-delivery ready" og hjælper dig med at modtage dine leveringer. Hvis pakkebudet kommer, når du ikke er hjemme, kan vedkommende ringe på den indbyggede klokke. Du bliver kontaktet via Yale Access-app, hvorfra du kan åbne og låse døren igen, når pakkebudet har forladt dit hjem.

Yale Doorman Classic

Yale Doorman Classic er ikke "in-home-delivery-ready". Men du kan lave en tidsbestemt kode, som pakkebudet kan bruge til at komme ind i dit hjem, hvis du ikke er hjemme.