Support

Yale Doorman L3

Yale Doorman L3 fejlfinding

Her kan du finde hjælp til at løse problemer med din Yale Doorman L3. Du kan også ringe til os, hvis du har brug for personlig support for at løse problemet.

Hvad klarer Yale Doorman L3?

 • Maks 30 nøglebrikker kan registreres på en lås
 • En nøglebrik kan registreres på maks 6 låse i samme system
 • Maks 30 brugerkoder
 • Klarer udendørs miljø. IP55 kvalificeret
 • Temperaturinterval: Indendørs 0 til +50 grader og udendørs -20 til +60 grader.

Batteri information for Yale Doorman L3

Batteritype
 • Batterier: 4 stk. 1,5V alkaliska AA batterier

Batteriadvarsler

 • Batteriudskiftning: Byt alle 4 batterier når du advares om lavt batteri niveau. Lad ikke batterierne bliver helt afladte, da dette kan skade produktet
 • Kontrollér altid at + og - polerne på batterierne er sat korrekt i
 • Anvend altid alkaliska batterier
 • Eksplosionsrisiko ved brug af forkerte batterier
 • Kasser brugte batterier i forhold til de danske regler

Yale Doorman L3 support videoer

Vi har flere support videoer, der hjælper dig med installation og opsætning af de nye Yale Doorman L3

FAQ fejlfinding af Yale Doorman

Hvorfor fungerer den mekaniske nødåbning ikke?

Sørg først for, at du udfører nødåbningen korrekt. Drej vrideren til vandret position og tryk derefter ned i håndtaget, døren skal nu være åben. Hvis den mekaniske nødåbning ikke virker, er vridermedbringeren for kort.

Download den nyeste manual på yalehome.dk/manualer og kontroller, at længden af medbringeren er blevet tilpasset efter den type låsekasse, der er monteret i din dør, se henholdsvis afsnit 7 og trin 2 til henholdsvis R2 og DDL. Med hensyn til R2 låsekassen er det også vigtigt, at medbringeren er monteret i rillen, når det indvendige langskilt er skruet fast. Der er en ekstra medbringer i pakken til brug, hvis der er klippet for kort første gang.

Skift masterkode - sådan gør du det!

Har du brug for at ændre din masterkode?

Hvis du har tilsluttet din Yale Doorman til Yale Access App, bruger du ikke en traditionel masterkode. Låsen programmeres derefter ved hjælp af appen. Hvis du ikke har tilsluttet din lås til Yale Access App, og du kender din masterkode, kan du ændre masterkoden via menupunkt 2 på tastaturet. Hvis du IKKE kender din masterkode, skal du først nulstille din Yale Doorman L3 til fabriksindstillinger.

Se hvordan du gør det under sprøgsmålet: Hvordan nulstiller jeg Yale Doorman L3 til fabriksindstillinger?

Temperaturændringer kan påvirke din dør, så Yale Doorman L3 ikke kan låses

Om foråret og efteråret kan meget hurtigskiftende udetemperaturer få træværket i din dør til at udvide sig eller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstanden til karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, skal afstanden mellem døren og karmen være maksimal 5 mm (anbefalede afstand er 3 mm). Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden.

 • Afstanden mellem døren og karmen skal være maksimal 5 mm (anbefalede afstand 3 mm).
 • Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden. Dette kan du gøre ved at købe en ekstra underlagsplade til at lægge under slutblikket. Disse fås i 1 mm og 2 mm tykkelse.
Test for at se, om låsen fungerer korrekt – Hvordan tester jeg det?

1. Med åben dør, tryk og hold den lille hjælpefalle over riglen inde, så springer riglen ud, og du kan nu låse med * eller ved at dreje vrideren. Fungerer låsen korrekt på denne måde, er det formentlig noget i dørmiljøet, der gør, at låsen ikke kan låse. Det er højst sandsynligt fordi, at afstanden mellem slutblikket og dørkarmen er for stor. Afstanden mellem døren og karmen være maksimal 5 mm (anbefalede afstand er 3 mm). 

2. Kan den stadig ikke låse:

 • Kontrollér om afstanden mellem døren og karmen skal være maksimal 5 mm (anbefalede afstand 3 mm).
 • Kontrollér at kablerne ikke har taget skade.
 • Kontrollér at stikkene sidder i, og at stiften i stikkene ikke har taget skade.
Hvordan nulstiller jeg Yale Doorman L3 til fabriksindstillinger?

Der kan være flere grunde til, at du ønsker at gendanne din Yale Doormans fabriksindstillinger.

Det kan for eksempel være fordi:

 1. Du er flyttet i en bolig, hvor der allerede er en Yale Doorman L3 monteret, og du ønsker at slette den tidligere ejers indstillinger, koder og nøglebrikker, for at registrere dine egne.

 2. Du ønsker ikke længere at bruge den nuværende appløsning og vil skifte til et andet integreret system for at styre din Yale Doorman L3. Sådan udføres nulstilling : Når du har tilsluttet din lås til Yale Access-appen, skal du nulstille låsen via appen i indstillingsmenuen, vælg den rigtige lås, hvis du har flere, og vælg fabriksindstilling. Hvis du aldrig har tilsluttet din Yale Dooman L3 til Yale Access, skal du lave en nulstilling til fabriksindstillinger med knappen under batteridækslet. Fjern et batteri, hold knappen inde, indsæt batteriet, og vent på låsens hilsen. Slip knappen. Du har brug for en papirclips eller pen for at få adgang til knappen.
Jeg kan ikke åbne min Yale Doorman L3, hvad gør jeg?

Hvis du er på indersiden, kan du altid lave en nødåbning. Drej vrideren en kvart omgang. Enten højre eller venstre, afhængigt af om du har en højre eller venstre dør. Skub samtidigt håndtaget ned, og døren åbnes.


Hvis du er udenfor, så læs svaret på spørgsmålet "Hvad skal jeg gøre, hvis Yale Doorman L3 er stoppet med at fungere?" for fejlfindingstips

Hvad skal jeg gøre, hvis Yale Doorman L3 er stoppet med at fungere?

Prøv at løse problemet i følgende rækkefølge:

 1. Hvis du har tastet koden forkert flere gange i træk, vil Yale Doorman være låst i et par minutter, før du kan forsøge igen.

 2. Hvis du har din Yale Doorman integreret med et alarmsystem, kan det være, at den tidsperiode, som du har angivet, at koden skal være gyldig i, er udløbet.  

 3. Hvis din Yale Doorman ikke fungerer, så kan du genstarte den ved at trykke på genstartknappen, der er placeret mellem batteripolerne på undersiden af det udvendige langskilt. Alle dine indstillinger forbliver uændret, selvom du genstarter din Yale Doorman.

 4. Test at låsen virker: Mens døren er åben, tryk spærrefallen ind og hold den inde. Lås ved at trykke * på den udvendige låseknap eller ved at dreje vrideren. Fungerer låsen, som den skal i denne test, er det formentligt noget i dørmiljøet, der forhindrer låsen i at låse. Den mest sandsynlige er, at afstanden mellem låsekassen og slutblikket er for stor og ikke de anbefalede 3 mm.

 5. Yale Doorman kan stadig ikke låses:
  • Kontroller afstanden mellem dør og karm. Anbefalet afstand er 3 mm.
  • Kontroller printkortet for ridser, skader og løse kontakter.
  • Kontroller, at kontakterne er helt indsat, og at stifterne i kontakterne ikke er beskadigede eller forkerte.

 6. Vejrforandringer kan påvirke din dør. Om foråret og efteråret kan meget hurtigtskiftende udetemperaturer få træværket i din dør til at udvide sigeller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstanden til karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, er den anbefalede afstand til karmen 3 mm. Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden mellem døren og karmen.
 7. Det kan også være fordi, at batteriet er afladt. I det tilfælde vil du i god tid få en advarselslyd samt en lampe, der lyser. Hvis Yale Doorman trods disse advarsler løber helt tør for batteri, kan man fra udvendig side tilslutte et 9 volt batteri
  og derefter låse døren op med gyldig kode, nøglebrik eller fjernbetjening. Skift derefter batterierne.

 8. Batteripolerne til 9 volt batteriet befinder sig på undersiden af det udvendige langskilt.
Hvordan indstiller eller ændrer jeg masterkode?

Indstil masterkode: Når du installerer din lås og følger instruktionerne, som låsen giver dig, bliver du bedt om at indtaste en 6-cifret masterkode. Gem din masterkode på et sikkert sted, da sidstnævnte er nødvendigt i tilfælde af ændringer i dine låseindstillinger. 

Ændring af masterkode: Hvis du kender din masterkode, når du skal ændre den, kan dette gøres via menuen i din Yale Doorman L3, menupunkt 2. Bemærk! Hvis du har tilsluttet din lås til Yale Access-appen, bruger du ikke en traditionel masterkode. Du nulstiller låsen ved hjælp af appen. Se Hvordan nulstiller jeg Yale Doorman L3 til fabriksindstillinger?

Påvirker min Wifi-router signalet fra Yale Smart Hub eller Connect Bridge?

Det kan det gøre, hvis du oplever problemer med signalet til dine enheder (Yale Doorman L3, alarm osv.), Flyt derefter hubben eller Connect Bridge fra routeren.

Hvorfor bliver min Yale Doorman L3 alarm aktiveret, selvom døren er lukket?Hvorfor bliver min Yale Doorman L3 alarm aktiveret, selvom døren er lukket?

Om foråret og efteråret kan meget hurtigtskiftende udetemperaturer få træværket i din dør til at udvide sig eller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstanden til karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, er den anbefalede afstand til karmen 3 mm. Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden mellem døren og karmen. Se i YaleDoorman L3 manualen, hvordan du kan justere afstanden.

Får jeg nogen indikation på, at låsen ikke kunne låses?

Ja, låsen vil sige en lyd og blinke. Hvis du har tilsluttet låsen med Yale Access App, kan du også se en log over dette i appen. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har for højt batteriforbrug?

Kontroller, at vrideren springer tilbage af sig selv og ikke står lodret. Årsagen til, at vrideren sætter sig fast og forbliver lodret, skyldes normalt, at medbringeren er for lang, hvis det er nødvendigt, skal du skære medbringeren af med 1 enhed mere. Sørg for, at nødoplukningen fungerer, efter at medbringeren er skåret af.


En anden grund til højt batteriforbrug kan være dårlig forbindelse med din Yale Hub  eller Yale Connect Wi-Fi. Prøv at flytte disse og brug appens funktion til at kontrollere signalstyrken

Hvordan ændrer jeg indstillingerne i min Yale Doorman, når den er integreret med en app?

Du justerer indstillingerne i den app, der er knyttet til din lås. Indstillingerne er ikke længere tilgængelige via tastaturet.

Brug for mere hjælp?