Fejlfinding af din Yale Doorman

Hvis din Yale Doorman ikke fungerer, som den skal, er der flere ting, du kan gøre. Du kan udføre en låsetest eller prøve forskellige ting til at løse problemet – se, hvordan du får din Yale Doorman til at fungere korrekt.

Hvad klarer Yale Doorman?

 • Maks. 10 stk. nøglebrikker kan registreres på en lås. 
 • En nøglebrik kan registreres på maks. 6 stk. låse. 
 • Maks. 10 stk. brugerkoder. 
 • Maks. antal fjernkontroller 5 stk. Kan anvendes udendørs,
 • IP55-klassificeret. 
 • Brandtestet til EI30 (EN-1191). 
 • Temperaturinterval: Indendørs 0 til +50 grader og udendørs -25 til +70 grader.
 • Batterier: 4 stk. 1,5 V alkaliske AA-batterier.

Batteriadvarsler

 • Batteriskift: Skift samtlige batterier ved advarsel om lavt batteri. Lad aldrig batterierne løbe helt tør, da det kan skade produktet.
 • Tjek altid, at + og – polerne på batterierne er sat i korrekt. 
 • Brug altid alkaliske batterier. 
 • Eksplosionsrisiko forekommer ved anvendelse af forkerte batterier. 
 • Bortskaf brugte batterier iht. nationale regler og genanvendelsesprogrammer til dette.

Tips: Temperaturændringer kan påvirke døren

Fejlfinding Yale Doorman

Hvad gør jeg, hvis jeg har et for højt batteriforbrug?

Du skal kontrollere, at håndtaget fjedre tilbage ved egen kraft og ikke bliver stående i en skæv position.

Årsagen til at håndtaget ikke kan fjedre tilbage er oftest, at medbringeren er for lang. For at løse det, kan du klippe endnu et led af den.

Du skal sikre dig, at nødåbningsfunktionen virker, efter du har klippet et ekstra led af medbringeren.

En anden årsag til et for højt batteriforbrug kan skyldes, at de to skruer (se billedet), som holder den indvendige bagplade på plads, er i kontakt med printkortet (risikoen er højere med ældre versioner af Yale Doorman).

Du skal sikre dig, at skruerne har den rette længde og ikke forårsager skade på printkortet. 


Hvordan indstiller eller ændrer jeg masterkoden?

1. Indstil masterkode: Når du installerer din lås og følger instruktionerne, som låsen giver dig, bliver du bedt om at indtaste en 6-cifret masterkode. Gem din masterkode på et sikkert sted, da sidstnævnte er nødvendigt i tilfælde af ændringer i dine låseindstillinger. Se manualen på side 22 for mere information.

2. Ændring af masterkode: Dette kan du gøre via menuen på låsen. I Advanced Mode skal du vælge menuvalg 2, og i Easy Mode skal du vælge P-knappen. Hvis du ikke kender din masterkode, skal du først gendanne din Yale Doorman til fabriksindstillinger. Du kan læse, hvordan du gør det i brugermanualen på side 46-49.

Temperaturændringer kan påvirke din dør, så Yale Doorman ikke kan låses

Om foråret og efteråret kan meget hurtigskiftende udetemperaturer få træværket i din dør til at udvide sig eller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstanden til karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, skal afstanden mellem døren og karmen være maksimal 5 mm (anbefalede afstand er 3 mm). Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden.

 • Afstanden mellem døren og karmen skal være maksimal 5 mm (anbefalede afstand 3 mm).
 • Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden. Dette kan du gøre ved at købe en ekstra underlagsplade til at lægge under slutblikket. Disse fås i 1 mm og 2 mm tykkelse.
Test for at se, om låsen fungerer korrekt – Hvordan tester jeg det?

1. Med åben dør, tryk og hold den lille hjælpefalle over riglen inde, så springer riglen ud, og du kan nu låse med * eller ved at dreje vrideren. Fungerer låsen korrekt på denne måde, er det formentlig noget i dørmiljøet, der gør, at låsen ikke kan låse. Det er højst sandsynligt fordi, at afstanden mellem slutblikket og dørkarmen er for stor. Afstanden mellem døren og karmen være maksimal 5 mm (anbefalede afstand er 3 mm). 

2. Kan den stadig ikke låse:

 • Kontrollér om afstanden mellem døren og karmen skal være maksimal 5 mm (anbefalede afstand 3 mm).
 • Kontrollér at kablerne ikke har taget skade.
 • Kontrollér at stikkene sidder i, og at stiften i stikkene ikke har taget skade.
Hvordan bekræfter jeg mine nøglebrikker?

Bekræft nøglemærkerne på hver enhed umiddelbart efter, at de er blevet programmeret. Hold tastaturbakken tre gange foran læseren, og modtag grønt lys hver gang. Hvis du har flere Yale Doorman og vil bruge de samme nøglemærker til disse, er det meget vigtigt og at gøre dette i den rigtige rækkefølge. Det er ikke muligt at programmere nøglemærkerne i dør 1 og derefter gå direkte til dør 2 og derefter begynde at verificere i dør 2. Derefter bliver resultatet ugyldigt nøgletag, når du prøver at læse nøglemærkerne i dør 1.

Hvorfor hænger håndtaget på min Yale Doorman?

Det gør det, hvis skruerne på det indvendige langskilt ikke er skruet i. De låser vrideren i den rette position. 

Det er vanskeligt at lukke døren, efter jeg har monteret min Yale Doorman. Hvad kan jeg gøre?

Det medfølgende slutblik af typen 1487-2 vil i de fleste tilfælde fungere godt.

Hvis du efter at have monteret Yale Doorman skal skubbe døren hårdt for at få den lukket, bør du erstatte slutblikket med et slutblik af modellen 1487-1.

En anden grund til, at døren er vanskelig at låse kan være fordi, at det er tid til at smørre spærrefallen med låsefedt. Det er vigtigt, at de mekaniske dele af låsen holdes ved lige. 

Cifrene blinker i et uregelmæssigt mønster. Hvad betyder det?

Hvis der er et problem, så vil cifrene blinke uregelmæssigt i en kort periode samtidig med, at låsen siger en lyd. Det kan være fordi, at der er for stor afstand mellem døren og karmen. Vi anbefaler, at afstanden ikke er større end 3 mm. 

Hvorfor kan jeg ikke programmere mine nøglebrikker?

Der findes to typer nøglebrikker til Yale Doorman: De tradionelle nøglebrikker og de nye V2N nøglebrikker. De traditionelle nøglebrikker er rektangulære og fungerer på samtlige Yale Doorman versioner. De nye dråbeformede nøglebrikker er kun kompatible med Yale Doorman versionen - V2N. De fås i flere forskellige farver.                                                                         

Nøglebrikkerne kan programmeres med eller uden en 4-cifret pinkode.                                                                               

Hver nøglebrik kan programmeres, så den kan åbne op til seks forskellige låse. Hver lås kan have op til 10 nøglebrikker tilnyttet. 

Nødåbning fra indersiden fungerer ikke, hvad er problemet?

I dette tilfælde er medbringeren højst sandsynligt blevet beskadiget ved installationen af din Yale Doorman. Medbringen skal derfor byttes for at få nødåbningsfunktionen til at virke igen. Der følger en ekstra medbringer med, når du køber din Yale Doorman, men du kan også købe en ny en, hos vores forhandlere. Find en forhandler nær dig her.

Det er vigtigt, at du tjekker, at nødåbningsfuktionen virker, når du installerer låsen. Du tjekker om funktionen virker ved at lukke døren og låse den automatisk. Tag et af batterierne ud og drej vrideren 90 grader i oplåst position, og hold den der, mens du trykker dørhåndtaget ned og åbner døren. Hvis dette ikke virker, skal du skifte medbringeren. 

Koden fungerer ikke - Knappen står bare og blinker. Hvad er gået galt?

Hvis du taster koden forkert tre gange har låsen en sikkerhedsfunktion, der gør, at den ikke kan åbnes i fem minutter. Efter 5 minutter kan du prøve at åbne låsen igen.

Yale Doorman låser ikke op, men blinker bare, når jeg taster koden

Når du taster en forkert kode eller bruger en nøglebrik, som ikke er programmeret på låsen, vil Yale Doorman blinke og give en fejl-lyd.

Hvorfor vil Yale Doorman ikke låse?

Om foråret og efteråret kan skiftende udetemperaturer og fugtighed få træværket i din dør til at udvide sigeller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstandentil karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, erden anbefalede afstand til karmen 3 mm.

Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigtat justere afstanden mellem døren og karmen.

Hvorfor kan jeg ikke programmere låsen?

Hvis låsen låsen bruges som standalone (ikke koblet til et alarmsystem) programmeres den ved at åbne døren og trykke #masterkode#.

Hvis du oplever at #-knappen ikke virker, kan det være fordi døren er låst. Døren skal være åben, for at du kan få adgang til hovedmenuen. Er din Yale Doorman derimod integreret med et andet system, hvor du styrer den via en app, så kan du ikke længere programmere Yale Doorman direkte på låsen. Alle ændringer skal derfor laves i appen, som du styrer låsen med.

Hvad skal jeg gøre, hvis Yale Doorman løber tør for strøm?

Yale Doorman vil advare dig, med lyd og lyssignal, ved lavt batteriniveau. Hvis Yale Doorman trods disse advarsler løber helt tør for batteri, kan man fra udvendig side tilslutte et 9 volt batteri og derefter låse døren op med gyldig kode, nøglebrik eller fjernbetjening. Skift derefter batterierne.

Batteripolerne til 9 volt batteriet befinder sig på undersiden af det udvendige langskilt.

Påvirker min Wi-Fi-router signalet fra Yale Smart Hub?

Det kan den gøre. Hvis du oplever problemer med signalet til dine enheder, så flyt huben en meter længere væk fra routeren.

Hvordan gendanner jeg Yale Doormans fabriksindstillinger?

Der kan være flere grunde til, at du ønsker at gendanne din Yale Doormans fabriksindstillinger. Det kan for eksempel være fordi:

1. Du er flyttet i en bolig, hvor der allerede er en Yale Doorman monteret, og du ønsker at slette den tidligere ejers indstillinger, koder og nøglebrikker, for at registrere dine egne.

2. Du ønsker ikke længere at bruge den nuværende appløsning og vil skifte til et andet integreret system for at styre din Yale Doorman.

Hvordan du gendanner din Yale Doormans  til fabriksindstillinger er beskrevet i manualen på side 46-49.

Hvad gør jeg hvis min Yale Doorman ikke fungerer mere?

Prøv at løse problemet i følgende rækkefølge:

1. Hvis du har tastet koden forkert flere gange i træk, vil Yale Doorman være låst i et par minutter, før du kan forsøge igen.

2. Hvis du har din Yale Doorman integreret med et alarmsystem, kan det være, at den tidsperiode, som du har angivet, at koden skal være gyldig i, er udløbet.  

3. Hvis din Yale Doorman ikke fungerer, så kan du genstarte den ved at trykke på genstartknappen, der er placeret mellem batteripolerne på undersiden af det udvendige langskilt. Alle dine indstillinger forbliver uændret, selvom du genstarter din Yale Doorman.

4. Test at låsen virker: Mens døren er åben, tryk spærrefallen ind og hold den inde. Lås ved at trykke * eller ved at dreje vrideren. Fungerer låsen, som den skal i denne test, er det formentligt noget i dørmiljøet, der forhindrer låsen i at låse. Den mest sandsynlige er, at afstanden mellem låsekassen og slutblikket er for stor og ikke de anbefalede 3 mm.

5. Yale Doorman kan stadig ikke låses:

• Kontroller afstanden mellem dør og karm. Anbefalet afstand er 3 mm.

• Kontroller printkortet for ridser, skader og løse kontakter.

• Kontroller, at kontakterne er helt indsat, og at stifterne i kontakterne ikke er beskadigede eller forkerte.

6. Vejrforandringer kan påvirke din dør. Om foråret og efteråret kan meget hurtigtskiftende udetemperaturer få træværket i din dør til at udvide sigeller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstanden til karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, er den anbefalede afstand til karmen 3 mm. Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden mellem døren og karmen. 

7. Det kan også være fordi, at batteriet er afladt. I det tilfælde vil du i god tid få en advarselslyd samt en lampe, der lyser. Hvis Yale Doorman trods disse advarsler løber helt tør for batteri, kan man fra udvendig side tilslutte et 9 volt batteri og derefter låse døren op med gyldig kode, nøglebrik eller fjernbetjening. Skift derefter batterierne.

Batteripolerne til 9 volt batteriet befinder sig på undersiden af det udvendige langskilt.

Brug for mere hjælp?